Painopisteet 2023 

Lippukunnan vuoden 2023 painopisteiksi on valikoitunut 2 erilaista teemaa. Painopisteissä näkyvät alueellinen yhteistyö sekä perinteet niin partiotaidoissa kuin lippukunnan perinteissäkin.

Aluetoiminta arkeen

Toinen lippukunnan painopisteistä on alueellisen yhteistyön aktivoiminen ja oman panoksensa lisääminen sen tapahtumiseen. Painopiste on valittu kesän 2023 alueleiriä silmälläpitäen, mutta tämän lisäksi tarkoituksena on hyödyntää alueen muita toimijoita aktiivisesti myös viikkotoiminnassa.

Vuonna 2023 painopistettä toteutetaan muun muassa seuraavilla keinoilla:

❖ Jokainen viikkotoiminnan ryhmä, järjestää vähintään 2 kokousta tai muuta tapahtumaa puolessa vuodessa jonkin toisen alueellisen toimijan kanssa.

❖ Lippukunta on aktiivisesti mukana alueleiriprojektissa alusta alkaen, tuoden oman työpanoksensa lippukunnan koko huomioiden.

❖ Jokaiseen koko lippukunnan tapahtumaan pyydetään mukaan jonkin toisen alueella toimivan toimijan edustaja

Sinne ja takaisin

Vuosien varrella lippukuntaan on muodostunut runsas kattaus erilaisia perinteitä niin partion historiaa tai lippukunnan omia toimintoja ajatellen. Osa perinteistä on erinäisistä syistä vaipunut ajan saatossa unholaan, ja nyt niitä onkin aika nostaa esille. Lisäksi nykyvuosien aikana on syntynyt uusia toimintamalleja, joita sitoutetaan lippukunnan arkeen ja vuoden kulkua silmällä pitäen luodaan uusia perinteitä.

Vuonna 2023 painopistettä toteutetaan muun muassa seuraavien keinojen avulla:

❖ Keväällä 2023 järjestetään johtajistolle perinteinen Baskeri -tapahtuma nykyaikaistettuna versiona.

❖Viikkotoiminnan käyttöön luodaan historian havinaan tutustuva materiaalipaketti, jonka avulla myös lippukunnan nuorimmat pääsevät tutustumaan 45 vuoden taipaleeseen Olarissa.

❖Tavoitteena on luoda vähintään yksi uusi perinne lippukuntaan

 


Koko vuoden 2023 toimintasuunnitelma löytyy täältä