Lippukunnalla on vuonna 2021 kolme painopistettä. Painopisteet pyritään huomioimaan jokaisessa tapahtumassa ja muussa toiminnassa läpi vuoden.

 Vuoden 2021 toiminnan painopisteet ovat:

 • Alueellisuus ja yhteistyö
  Lippukunnan toiminta-alueen ympäristössä toimii paljon muita lippukuntia,
  yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisia toimijoita, joiden kanssa on mahdollista tehdä
  yhteistyötä laadukkaan ja vapaaehtoisresursseja säästävän partiotoiminnan
  mahdollistamiseksi viikkotoiminnassa. Vuonna 2021 pyritäänkin esimerkiksi
  viikkokokouksia ja retkiä järjestämään yhteistyössä naapurilippukuntien kanssa,
  vierailemaan kokouksissa paloasemalla ja poliisilla tai tutustumaan lähiseudulla
  toimivan yrityksen toimintaan.
  Vuonna 2021 Alueellisuus ja yhteistyö -painopistettä toteutetaan mm. seuraavilla
  tavoilla:
  ❖ Kaikki viikkotoiminnan ryhmät pitävät vähintään kolme kokousta/ kausi jossa
  hyödyntävät alueellista yhteistyötä naapurilippukuntien, yhdistysten tai
  julkisten tahojen kanssa
  ❖ Ainakin kahteen lippukunnan tapahtumaan pyydetään mukaan yhteistyötahoa
  (esim VPK-lippukuntaretkelle vetämään alkusammutus ohjelmaa)
  ❖ Pyydetään lippukunnan ulkopuoliselta taholta kouluttajaa johtajien
  tapahtumaa


 • Johtajuus jokaiselle
  Vuonna 2020 otettiin painopisteeksi johtajuus jokaiselle. Koronaviruksen johdosta monia
  tapahtumia jouduttiin perumaan ja viikottaiset kokoukset järjestämään etänä. Tämän
  johdosta vertaisjohtajuutta ei päästy toteuttamaan suunnitellusti nuoremmissa ikäkausissa.
  Tämän vuoksi myös vuonna 2021 pyritään mahdollistamaan jokaiselle onnistumisen
  kokemuksia vertaisjohtajuudesta sekä johtajuudessa kasvamisen mahdollisuuksia jatkamalla
  tätä painopistettä.

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa ikäluokassa kohderyhmän jäsenet
  pääsevät huolehtimaan erilaisista omalle ikäkaudelle sopivan laajuisista vastuutehtävistä
  pienryhmissä. Samoajat, vaeltajat ja aikuiset laativat itselleen omat henkilökohtaiset
  johtamiseen liittyen oppimistavoitteet, joita pääsevät kehittämään. Tämän painopisteen
  avulla erityisesti partiomenetelmän osa-alue, vartiojärjestelmä näkyy entistä vahvemmin
  lippukunnan toiminnassa.
  Vuonna 2021 Johtajuus jokaiselle -painopistettä toteutetaan näin:
  ❖ Tarpojat saavat vastuulleen pareittain oman kokouksen vähintään kerran kaudessa
  suunnittelun samoajajohtajan ja ryhmän luotsin tuella
  ❖ Seikkailijat jakautuvat ryhmänkokouksissa ja retkillä joukkueessaan vartioihin, joista
  jokaisesta valitaan vertaisjohtaja.
  ❖ Sudenpentujen kokouksissa laumasta valitaan nokkapentu, joka saa vastuulleen
  vastuutehtäviä
  ❖ Jokaiselle samoajalle ja vaeltajalle pyritään löytämään omaan osaamistaan vastaava
  nousujohteinen vastuutehtävä vähintään kerran kaudessa.


 • Ideat konkreettisiksi
  Lippukunnassa on perinteisesti ollut paljon innokkuutta visioida tulevaa ja ideoida
  keinoja lippukunnan toiminnan kehittämiseksi. Usein ideat ovat jääneet vain ideoiden
  tasolle ja tänä vuonna pyritään parantamaan niiden toimeenpanemista. Esimerkiksi
  lippukunnan painopisteiden toteutuksessa ei olla joka vuonna päästy tavoitteisiin
  asti, konkreettisten toimenpiteiden puuttumisen vuoksi.
  Vuonna 2021 tätä painopistettä toteutetaan seuraavalla tavalla:
  ❖ Syksyllä 2020 luotua johtokolmikon yhteistä trelloa jalkautetetaan,
  hyödynnetään ja kehitetään
  ❖ Järjestetään kolme kaikille johtajille avointa visiointikokousta joissa nousseista
  ideoista valitaan kokeiluun/ toteutukseen muutama ennen seuraavaa
  kokousta
  ❖ Erilaisten kehittämisideoiden toteutukseen kootaan projektiryhmiä
  johtokolmikkotiimien jäsenistä niin että projektien toteutuksiin saadaan
  näkökulmia joka tiimistä
  ❖ Trellon avulla pyritään aikatauluttamaan johtokolmikon tiimien projekteja ja
  välttämään liiallisia päällekkäisyyksiä.


Vuoden 2021 toimintasuunnitelma löytyy täältä.