Lippukunnalla on vuonna 2022 kaksi painopistettä. Painopisteet pyritään huomioimaan jokaisessa tapahtumassa ja muussa toiminnassa läpi vuoden.

 Vuoden 2022 toiminnan painopisteet ovat:

Samoojahengen palauttaminen

Viimeiset kaksi toimintakautta lippukunta on joutunut sopeuttamaan toimintaansa uusiin muotoihin koronapandemian takia. Koska lippukunnan johtajisto on niin suuri, vaikutti etäaika tutustumiseen ja ryhmäytymiseen kielteisesti. Vuonna 2022 tahdotaankin elvyttää lippukuntalaisten sisällä kytevä Samoojahenki.

 

Vuonna 2022 tätä painopistettä tullaan edistämään muun muassa seuraavin tavoin:

  • Johtajiston yhteisiä kohtaamisia lisätään. Lippukunta järjestää vähintään kaksi koko johtajiston yhteistä päivätapahtumaa. Näihin tapahtumiin lähetetään erilliset kutsut toiminnan ytimestä pudonneille jäsenille.
  • Jokainen ikäkausi järjestää vähintään yhden koko ikäkauden yhteisen tapahtuman puolivuosittain.
  • Vaeltajat ja aikuiset otetaan mukaan toimintaan järjestämällä myös vähintään yksi heille suunnattu ryhmäyttävä tapahtuma.

Hiilineutraali OMS ja kestävästi partiossa

Vuoden 2022 aikana jatketaan vuonna 2021 aloitettua työtä ympäristön kannalta kestävän partiotoiminnan kehittämiseksi. Kehittämistä tehdään lippukunnassa useammalla sektorilla.

Tavoitteena on, että lippukunta on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kehittämistyön koordinoimisesta, ideoimisesta ja ideoiden keräämisestä sekä sektorien tukemisesta vastaa hiilineutraalius-työryhmä, joka tekee yhteistyötä hallituksen, ohjelma- ja pestitiimin kanssa. Toimenpiteitä ympäristöasioiden edistämiseksi kaudella 2022 ovat:

  • Lippukunnan toiminnan hiilijalanjäljen mittaaminen ja pienentäminen
  • Lippukunnan hiilikädenjäljen* kasvattaminen
  • Aiheeseen liittyvät johtajiston koulutukset ja tapahtumat
  • Aiheeseen liittyvät tekstit lippukunnan nettisivuilla
  • Työkalut ja ohjeet partio-ohjelman toteuttamiseen vähäpäästöiseksi
  • Partiotoiminnan hiilijalanjäljen osittainen kompensoiminen
  • Kestävästi partiossa -toimista viestiminen

Suomen partiolaisten Kestävästi Partiossa -merkin keinoja hyödyntämällä lippukunnan toiminnasta pyritään samaan yhä kestävämpää sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

Hiilineutraali Partio 2030 -tavoitteeseen liittyen on tulossa myös virallista materiaalia Suomen Partiolaisilta ja Pääkaupunkiseudun partiolaisilta Agenda2030-materiaalien muodossa. OMS käyttää myös näitä materiaalia apunaan osallistuessaan hiilineutraaliustavoitteeseen.

*Partiotoiminnan positiiviset ilmastovaikutukset partionkasvatuksen aikaansaamien käyttäytymismuutosten kautta


Vuoden 2022 toimintasuunnitelma löytyy täältä.