Partiotoiminnassa yksi kiittämisen ja kannustamisen muoto on ansiomerkit. Näille sivuille kirjataan ansioituneet lippukuntalaiset. Sivut päivittyvät pikkuhiljaa.

Viivi Nikki, Samoojan kunnianappi, 2023

Elsa Colussi, Samoojan kunnianappi, 2023

Juho Pirinen, Samoojan kunnianappi, 2022

Grace He, Samoojan kunnianappi, 2022

Eemil Helenius, Samoojan kunnianappi, 2022

Miia Larkio, Samoojan kunnianappi, 2021

Lippukunnan oma ansiomerkkijärjestelmä hyväksyttiin syyskokouksessa 2021 ja ensimmäiset ansiomitalit jaettiin heinäkuussa 2022 lippukunnan Kaniini-leirillä. Ansiomitalien myöntöperusteet löytyvät täältä.

Oskari Leppä, pronssinen ansiomitali, 2022

Saku Laesvuori, pronssinen ansiomitali, 2022

Pitkään lippukunnassa toiminut aktiivinen nuori, joka tuntee vastuunsa ja tarttuu toimeen. Pestihistoriassa niin ryhmänjohtamista, 2 hallituskautta ja aktiivinen tahtotila kehittää lippukunnan viestintää.

Ella Päärni, pronssinen ansiomitali, 2022

Ella on ollut jo usean vuoden yksi lippukunnan merkittäviä aktiiveja. Ellan ”ura” alkoi tarpojajohtajana, josta hän siirtyi innokkaasti johtamaan sudenpentuja ja aloitti tutustumisen lippukunnan hallintoon taloudenhoitajan tehtävissä. Viimeisimpänä Ella on tehnyt Kaniini-leirin ohjelmajohtajan tehtävää osana partiojohtajan peruskurssin johtamisharjoitettaan.

Ossi Dahl, pronssinen ansiomitali, 2022

Vaikka vuodet kuluu, jokin ei muutu. Ossin paikka lippukunnassa. Ossin historiaan kuuluu niin ansiokasta tarpojajohtajana toimimista, haasteellisista ryhmäläisistä huolimatta kuin erilaisia projektipestejä joulukalenterikampanjan päällikkönä ja erilaisissa retkien ja leirien suunnittelussa. Olipa Ossilla rooli lippukunnan varainhankinnassakin, kun hoiti partiosynttärien varauksia Vaasassa opiskellessaan. Viimeisen vuoden ajan Ossi on ollut merkittävässä roolissa lippukunnan sudenpentuikäkausivastaavan roolissa.

Sauli Sillanpää, pronssinen ansiomitali, 2022

Sauli otti tarpojavartion johdettavakseen vuosi ROK jälkeen. Välissä on ehditty asumaan ulkomailla ja armeijassakin, mutta partio ja OMS ovat kulkeneet entistä suuremmassa roolissa Saulin matkassa. Tarpojien jälkeen ohjelmaan on kuulunut samoajatoimintaa ml. Suomi-projekti sekä Melontavaellus, sampon pesti, samoajaikäkausivastaavana toimiminen ja useita vuosia lippukunnan hallituksessa. Viimeisimpänä lpkja 1.1.2021 alkaen. Tässä on jo useita vuosia keskeisiä lippukuntatehtäviä sekä viimeiset kaksi vuotta myös merkittäviä lippukuntatehtäviä.

Janne Nurmisto, hopeinen ansiomitali, 2022

Miia-Liisa ”Miikku” Pulkkinen, hopeinen ansiomitali, 2022

Miikku on ollut aktiivinen jo pitkään. Monelle meistä Miikku on tuttu jo siltä ajalta, kun leiriä nyt tehneet olivat Sudenpentuja ja seikkailijoita. Suuria saappaita ei Miikku ole kartellut, kun peilataan historiaa johon mahtuu niin useamman kerran lippukunnanjohtajana toimimista kuin ties miten monta eri ryhmää. Miikun ansiosta lippukunnan EA-välineistö on aina leireillä ensiluokkainen ja voimme olla varmoja jokaisen vamman hoitumisesta. Viimeiset merkittävät pestit ryhmänjohtajana toimisen lisäksi, on lippukunnan jäsenrekisterivastaavana toimiminen.

Sudenpääsoljen saaja on ahkera, hyväkäytöksinen ja osallistuu säännöllisesti toimintaan. Hän on osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet.

Kaisla Otsola, Sudenpääsolki, 2021

Kaisla tuli mukaan uuteen harrastukseen intoa pursuen, uteliaana ja toiveikkaana. Kaikki oli uutta ja vaikka muut sudenpennut eivät malttaneet odottaa akelan antamia ohjeita, niin Kaisla näytti heille esimerkkiä. Kukaan ei aluksi ymmärtänyt, miksi vasen käsi laitetaan oikean päälle aina kokouksen lopussa sisaruspiirissä tai miksi johtajakoloon ei sudenpennulla ollut asiaa. Välillä nämä meinaavat unohtua nokkapennultakin, mutta Kaislan saadessa tämän vastuutehtävän, ei hän jäänyt sanattomaksi. Kaisla ei epäröi puuttua kiusaamiseen tai epämiellyttävään naljailuun ja on aina valmis auttamaan muita sudenpentuja. Lisäksi hän on aina ystävällinen lauman muille sudenpennuille. Kynttilän sytyttämisestä ei tule riitaa, koska Kaisla tietää sen kuuluvan nokkapennun tehtäviin. Omalla vuorollaan hänkin uskaltautuu kokeilemaan. 

Saima Jussila, Sudenpääsolki, 2019

Saima on reipas Iloinen Ilves. Ryhmänjäsenenä hän toimii ohjeiden mukaisesti, on hyvä kaveri toisille sudenpennuille. Hän osallistunut aktiivisesti niin retkille kuin kokouksiinkin. Saiman positiivinen asenne partiotoimintaa kohtaan kannustaa muitakin ryhmän jäseniä osallistumaan aktiivisesti toimintaan. Saima erottuu laumastaan edukseen innokkuudellaan ja osaamisellaan ymmärtäen hienosti partiotoiminnan sisältöjä ja pelisääntöjä. Kun kuksasta tarkastelee lauman osallistumisia ja suoritettujen aktiviteetien määrää on Saima lauman kärkijoukkoa muutenkin aktiivisessa laumassa.

Leel Bhupathiraju, Sudenpääsolki, 2018
Leel on aina paikalla kokouksissa ja monesti retkellä mukana. Leel on yleensä aina vapaaehtoinen kun kysytään. Leel omaa hyvät partiotaidot ja on kiinnostunut opittavista asioista. Leel on ystävällinen partiokavereille.

Aino Pursula, PäPan Sudenpääsolki, 2016
Aino osallistuu pääsääntöisesti jokaiseen kokoukseen, retkeen, leiriin ja muihin ikäkautensa tapahtumiin. Kokouksissa Aino osallistuu innolla tehtävään aktiviteettiin näyttäen esimerkkiä muillekin. Aino on tapahtumissa positiivisella asenteella mukana, vaikka harjoiteltava taito ei olisikaan hallussa ennestään. Hän myös auttaa joukkueen muita jäseniä omien taitojensa mukaan. Kun Aino tarttuu toimeen, hän tekee asian huolellisesti eikä jätä puolitiehen. Hän myös huomioi muut joukkueen jäsenet ajatellen muita ennen itseään. Muiden seikkailijoiden säheltäessä ympärillä, Aino kykenee keskittymään tehtävään aktiviteettiin kannustaen muutkin esimerkillään takaisin ohjelman pariin.

Venla Kujala, PäPan Sudenpääsolki, 2016
Venla on aina valmiina – hän on omalta osaltaan sitoutunut partion arvoihin ja siihen, että partio kuuluu kaikille – hän ottaa muut laumanjäsenet huomioon, on kaikkien kaveri ja uusienkin laumalaisten on helppo päästä mukaan toimintaan, sillä Venla on usein se joku, joka ottaa heidät mukaan. Venla on ystävällinen ja toiset huomioonottava sekä reilu sudenpentu. Venla on innokas ja kiinnostunut oppimaan uusia asioita, mutta vanhoja, hänen jo osaamiaankaan asioita opetellessa Venla ei sano koskaan ”Joo, joo! Mä osaan tän jo!” vaan hän auttaa muita oppimaan, kannustaa ja osallistuu jakamalla omia kokemuksiaan aiheesta. Venla kuuntelee muita ja on avulias. Venla ei myöskään koskaan syrji ketään,vaan käyttäytyy sudenpentujen partioihanteen ”kunnioittaa toista ihmistä” mukaisesti oli kyseessä sitten toinen sudenpentu tai muu partiolainen.

Elsa Colussi, Tarpojasolki, 2019

Adam Kujala, Tarpojasolki 2018
Adam osallistuu kaikkiin vartionsa kokouksiin ja muihin tempauksiin. Hän ei pelkää haasteita ja kannustaa muita tarpojia entistäkin aktiivisempaan osallistumiseen. Adam näyttää toiminnallaan esimerkkiä kaikille tarpojille ja toimii ikäkautensa johtamistehtävissä erinomaisesti. 

Adam osallistuu aktiivisesti KITT sekä lippukunan tapahtumiin kauden avaus starteista lippukuntaretkiin ja kesäleireihin. Hän toimii esikuvana seikkailjoille ja sudenpennuille sekä on valmis tarjoamaan auttavan kätensä sitä tarvitsevalle. Adam on reilu kaveri kaikkia kohtaan eikä puhu pahaa toisista. Ystävvyydellään, aktiivisuudellaan ja iloisuudellaan Adam erimerkillisesti osoittaa kaikille, millainen partiolainen hän haluaa olla.

Senni Ovaska, Tarpojasolki, 2018
Senni on täysillä mukana vartion kokouksissa eikä epäröi kantaa vastuuta ja näyttääkin omalla toiminnallaan esimerkkiä muille. Hän on tarpojavartionsa tunnelman luoja ja kantaa vastuunsa ryhmädynamiikan kehittämisestä. Monen vuoden kokemus partiossa antaa hänelle itsevarmuutta monissa suorituksissa ja uusien haasteiden edessä hän kohtaa ne yhdessä muiden tarpojien kanssa. Senni on tuonut kavereitaan mukaan kokouksiin ja onkin hankkinut useita uusia jäseniä lippukunnallemme. Senni ottaa mielellään erilaisia johtamistehtäviä esim lippukuntaretkellä ja mielellään huomioi sudenpentuja ja seikkailjoita sekä auttaa heitä ongelmatilanteissa.

Saku Laesvuori, Tarpojasolki, 2018
Saku on innokas ja hyvin motivoitunut oppimaan uutta. Hän on aina valmis jakamaan tietonsa ja taitonsa muiden kanssa ja ottaa kaikki huomioon. Hän on aina valmis erilaisiin vastuutehtäviin ja on syystäkin ansainnut koko vartion luottamuksen. Saku on aina ystävällinen muille ja huomio kaikkien tarpeet eikä kukaan jää ulkopuolelle. Sakun toiminnassa näkee miten nykyajan lapsi konkreettisesti tulkitsee ikäkautensa ihanteita. Kaikki hänen kanssaan toimineet voivat varmasti todeta, että nykymaailmassa, missä syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy ja kiusaaminen on siirtynyt kaduilta ja luokkahuoneista internettiin sekä sosiaalisiin medioihin, että Saku osoittaa ystävällisyydellään ja avunannollaan todella kunnioittavansa toisia.

Rune Holopainen, Tarpojasolki, 2017
Rune on tarpojistamme ehdottomasti aktiivisin – missä lippukunta menee siellä myös Rune. Hän
tahtoo oppia uutta, kokeilla ja kyseenalaistaa (sopivasti!). Rune tulee toimeen hienosti
ikäistensä, mutta myös kaikkien nuorempien lippukuntalaisten kanssa. Sudenpennuille ja
seikkailijoille Rune esiintyy vastuullisena isoveljenä, jonka luokse voi mennä tilanteessa
kuin tilanteessa. Rune on luotettava tekijä, vauhdikas moniosaaja ja hieno esimerkki koko
tarpojaikäkaudelle.

Santeri Hilden,Tarpojasolki, 2016
Santeri on innokas ja aktiivinen vartion jäsen, joka suhtautuu positiivisella ja kiinnostuneella asenteella kaikkeen toimintaan. Santerissa on tekemisen meininkiä! Hän ymmärtää myös
yhteistyön merkityksen huomioimalla muut vartion jäsenet erinomaisella tavalla, eikä hän myöskään kaihda osaamansa jakamista muille. Santerin innokkuus ja aktiivisuus näkyy erinomaisena osallistumisaktiivisuutena niin viikkokokouksissa, KITT:eissä, vartion retkillä kuin leireilläkin. Koko lippukunnan retkillä ja leireillä Santeri on poikkeuksellisen oma-aloitteisesti ja positiivisella asenteella auttamassa johtajia siellä missä tarvitaan, telttanarujen kiristelyssä, tiskilinjaston hoidossa ym. Santeri myös huomaa ja huomioi esim. koti-ikäväisen sudarin ruokajonossa, jalkansa loukanneen seikkailijan kesken iltaohjelman…

Lauri Piispa, Tarpojasolki, 2016

Einari Stenberg, Tarpojasolki, 2015

Eemeli Kärkkäinen, Tarpojasolki, 2014

Santeri Hilden, PäPan ansiosolki Samoajalle, 2019
Santeri on toiminut samoajavartiossa kolmatta vuotta sekä tarpojavartion johtajana. Hän on molempien vartioiden kantava voima, joka omalla esimerkillään saa muut toimimaan. Hän ei tyydy tekemään asioita ”normaaliin” tapaan vaan tekemissä näkyy omaleimaisuus ja halu aktivoida nuoria toimintaan. Santeri on myös tiukan paikan tullen luottohenkilö, jonka sanaan voi luottaa. Lippukuntatoiminnan lisäksi Santeri toimii aktiivisesti myös EPT:ssä ja on luonut hienon tasapainon johtamispestien ja oman ohjelman suorittamisen välille.

Lauri Luoto, Samoajasolki, 2018
Samoajatoiminnassa Lauri on ollut aktiivisena jo partioon liittymisestä saakka. Hän on ollut aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa sekä toimeenpanija samoajien yhteisissä projekteissa. Lauri on osallistunut koko lippukunnan toimintaan useasti ja osoittanut toiminnallaan sen, että haluaa oppia uutta partiosta ja partioaatteesta. Kun Lauria pyydettiin seikkailijajohtajaksi, Lauri osoitti vastuuntuntoisuutta ja partiomaisuutta harkitsemalla ja pohtimalla onko hänellä aikaa ja rahkeita ryhmän johtamiseen. Laurilla oli jo pestikeskustelussa mielessä tavoite tutustua partion arvoihin sekä kunnioitettava halu toteuttaa partio-ohjelmaa seikkailijoille. Seikkailijajohtajana Lauri on innostunut osa tiimiä ja hoitaa kaiken mitä lupaa. Tiimityössä Lauri on kuunteleva, vastuuta ottava ja suoraselkäinen.

Petrina, PäPan ansiosolki Samoajalle, 2016
Petrina on innokas ja vastuullinen lippukunnan jäsen, joka uskaltaa ottaa vastuuta ennakkoluulottomasti, mutta mikä tärkeintä – osaa myös kantaa sen ja viedä asiat loppuun asti. Verrattain lyhyt kokemus ei menoa haittaa, vaan hän haluaa alati oppia uutta, saada uusia kokemuksia sekä laajentaa omaa osaamistaan ja uskaltaa astua pois mukavuusalueeltaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Samoajatoiminnassa Petrina on hyvällä sykkeellä mukana, ja hänet voikin nähdä usein kololla suunnittelemassa tulevia kokouksia ja retkiä. Retkien jälkeen Petrinan löytää aina kololta laittamassa telttoja kuivumaan ja muita retkenvarusteita paikoilleen. Hänellä onkin ihmeellinen taito saapua aina sinne missä tarvitaan eniten apua. Kaikessa toiminnassa näkyy myös halu kehittää toimintaa eteenpäin ja pölyttää vanhentuneita käytäntöjä. Petriina saa innostuneisuudellaan ja aktiivisuudellaan muut samoajat mukaan tapahtumiin. Erityisesti Petrina on kunnostautunut osallistumalla useisiin partiotaitokilpailuihin houkutellen muutkin ikäisensä kokeilemaan rajojaan.Vaikka Petrina on ollut partiolaisen vasta lyhyen aikaa, hän on omaksunut jotain tärkeää partiolaisuuden ytimestä ja toimii esimerkillisen vastuullisesti laumanjohtajana sekä samoajaryhmässään luoden positiivisuudellaan ympärilleen hyvää mieltä

Oskari Leppä, PäPan ansiosolki Samoajalle, 2016

Essi Pakkala, Ansiosolki vaeltajalle, 2022

Kivi Knuuti, Ansiosolki vaeltajalle, 2020

Kivi ei tyydy menemään siitä, mistä aita on matalin vaan hän haluaa pyrkiä parhaaseen lopputulokseen kaikessa tekemisessään. Esimerkillään hän kannustaa muitakin toimimaan paremmin ja olemaan parempi ihmisiä sekä partiolaisia. Hän on osoittanut kykynsä lippukunnan talviretkillä, hiihtovaelluksella, KITT:ssä sekä lippukuntaretkillä. Viimeisen vuoden aikana Kivi on toiminut tarpojaluotsina uudelle tarpojavartiolle. Tästä on lippukunnassa pidetty todella paljon ja Ohjelmajohtaja sekä ikäkausivastaava ovatkin muuttaneet tulevan syksyn panostusta ja syksylle pyritään löytämään yhtä hyviä luotseja kaikille tarpojavartioille.

Kivi on näppärä käsistään ja kehittää omia taitojaan jatkuvasti. Tämä ei rajoitu pelkästään kädentaitoihin vaan hän haluaa kehittyä myös johtajana. Hän suoritti Pj-kurssin vuonna 2018 ja johti lopputyönään KITT retken huhtikuussa 2019.

Kiviin sana pitää ja häneen voi aina luottaa.

Maria Lappalainen, Ansiosolki vaeltajalle, 2019

Maria on aktiivisesti ja positiivisesti johtanut haastavaa seikkailijaryhmää tehden erinomaista tiimityötä muiden sampojen kanssa. Hän pitää huolta, ettei joukkueessa kukaan jää yksin ja heikoimmatkin otetaan huomioon.

Maria kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti ja ottaa aktiivisesti asiakseen erilaisia ryhmän
haasteita ja on valmis näkemään vaivaa! Vaikka ratkaisu tai lopputulokseen pääseminen vaatiikin uhrauksia niin Maria on valmis sekä kannustaa muitakin mukaan. Omalla toiminnallaan sekä iloisella asenteellaan hän motivoi sekä toimii esimerkillisenä johtajana muille. 

Maria on toiminut kahdessa lippukunnassa eri ryhmien jotajina. Järvihaukoissa hän on johtanut tarpojavartiota ja Olarinmäen Samoojissa seikkailijajoukkuetta. Hän on suorittanut pj-kurssin, jonka johtamisharjoituksen hän teki partiotaitokilpailu Punkussa 2017 ollessaan rastipäällikkönä. Kehittyminen johtajana ei ole pysähtynyt johtamisharjoitteluun vaan Maria on lähtenyt mukaan EPT:n hallitukseen sekä toimii
Olarinmäen Samoojien kesäleirinjohtajana 2019 yhdessä Petrina Miettisen kanssa. Partiojohtajana Maria on esimerkillinen, luotettava ja katsoo asioita pidemmälle tulevaisuuteen. Hän haluaa korjata epäoikeudenmukaisuuden maailmassa eikä pelkää nostaa esille ikäviäkin asioita.

Nita Laakkonen, Ansiosolki vaeltajalle, 2017

 

Elli Vaajiensuu, Suomen Partiolaisten Louhisuden solki, 2021

Anna Colussi, Suomen Partiolaisten Louhisuden solki, 2021

Sauli ”Sohlo” Sillanpää
Sauli ”Sohlo” Sillanpää on toiminut tarpojavartion johtajana 2,5 vuotta. Hän johtaa joukkonsa läpi esteiden ja pitää huolta kaikista vartionjäsenistä. Vartio on nyt päättymässä ja tarpojat siirtyvät kohti samoajaikäkautta. Sohlo on  kuluneen toimintavuoden aikana antanut tarpojille enemmän vastuullisia johtajatehtäviä ja valmistellut heitä kohti kevään Koulutusjoukkuetta, joka suorittaa lippukunnassamme ROK:in. Sohlo tuli vuosi sitten jo mukaan Koulutusjoukkueen johtajaksi ja otti ensimmäiset kokemukset kouluttajana toimimisesta. Hän on syventänyt omaa tietämystään ja pyrkinyt kehittymään johtajana suorittamalla partiojohtaja peruskurssin onnistuneesti vuoden 2018 aikana.

Sohlo ymmärtää yksilön tarpeen ja osaa jakaa vastuun tasaisesti vartion jäsenten kesken. Hän perustelee valintansa logiikalla ja omalla esimerkillään tuo arvonsa esille. Hän on aloittanut samoajien ikäkausivsataavana syksyllä 2018. Vastuun kasvaessa Sohlo on oppinut tuen merkityksen ja on uuden pestinsä ansiosta myös kehittynyt tuen antamisessa. Luonto on tärkeä osa  Sohlon toimintaympäristöä ja hän onkin innokkaasti viemässä itsensä sekä kaikki muutkin partiokaverit mukaan, mitä erikoisimpiin kohteisiin. Hän erottuu ikätovereistaan aktiivisuudellaan, suunsoittajana mutta eritoten asenteellaan. Lippukunnan kantavia voimavaroja ovat juuri Sohlon kaltaiset nuoret, jotka uskaltavat tuoda esiin vääryydet, haluavat kehittyä ja kehittää sekä ottavat myös kaverit mukaan tähän projektiin.

Osku Lindholm, Suomen Partiolaisten Louhisuden solki, 2018
Osku on vartionsa innostaja. Hän johtaa esimerkillä eikä pelkää heittäytyä tilanteeseene kuin tilanteeseen. Siinä, missä Hiski pohtii kokouksen tasapainoa ja monimuotoisuutta, niin Osku järjestää tarpojat pienryhmiin opettelemaan trangian käyttöä ja pitää huolen, ettei kukaan luista annetuista ohjeista. Osku haluaa nähdä mahdollisuuden kaikissa ryhmän jäsenissä ja jakaa tarpojille erilaisia vastuutehtäviä heidän omien taitojensa mukaisesti. Osku tuntee vastuunsa eikä koskaan jätä kaveria pulaan. Vaikka omat kiireet partion ulkopuolella täyttävät partiosta vapaat illat niin Osku ei koskaan jätä hoitamatta lupaamaansa asiaa vaan häneen voi aina luottaa.

 Hiski Huovila, Suomen Partiolaisten Louhisuden solki, 2018

Hiski on tunnollinen ja suhtautuu erittäin vastuuntuntoisesti omaan pestiinsä. Hän antaa kaikkensa ryhmän hyväksi eikä tingi tavoitteista toiminnan suunnittelussa. Hiski on rauhallinen ja pohdiskeleva eikä hän jätä ketään yksin vaan huomioi kaikki vartion jäsenet yksilöinä sekä pitää huolen ettei kukaan jää ulkopuolelle. Hiski peilaa monesti tuntemuksia omiin kokemuksiinsa, mikä auttaa häntä huomioimaan pienetkin puutteet ohjelmassa ja viikkokokouksissa. Hänelle on tärkeää, että ohjelma on tasapainossa ja käyttääkin paljon aikaa reflektoidakseen aiempia kokouksia ja kokemuksia.

Maria Lappalainen, Louhisudensolki, 2017

Aino Hokkanen, Louhisudensolki, 2016
Aino on esimerkillisesti johtanut haastavaakin tarpojaryhmään sekä suunnitellut ja toteuttanut monipuolista, kokonaisuudeltaan hyvin mietittyä tarpojaohjelmaa retkillä ja leireillä. Aino on usein ensimmäinen joka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi varainhankinta- ja sidosryhmätapahtumiin innostaen muitakin. Aino luo positiivisuudellaan ja rauhallisuudellaan hyvää henkeä sekä oman ikäistensä johtajien kesken että yli ikäkausien.

Johanna ”Yona” Peltola, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2022

Mari Helenius, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2021

Simo Mertanen, Suomen Partiolaisten Collainen solki, 2020

Kirsikka Tschaplin, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2020

Kirsikka ilmoitti poikansa sudenpentuihin ja kun ryhmälle tarvittiin toinen vetäjä niin Kirsikka lähti rohkeasti ja ennakkoluulottomasti mukaan akelaksi. Kirsikan perustiedot partiosta olivat niukat, mutta varhaiskasvatuksen taidot sitten sitäkin vahvemmat. yhdessä partioon kasvaneen vaeltajan kanssa tämä johtajapari kasvatti hyvän
lauman ja tässä ohessa kasvoivat myös molemmat akelat. Vaeltaja aikuiseksi ja Kirsikka
partiolaiseksi.

Kirsikka on tuonut sudenpentuikäkauteen paljon hyvää laumansa ulkopuolellekin. Kirsikan kyky ja halu nähdä jokaisessa lapsessa hyvää ja mahdollisuuksia on opettanut muita su-se ikäkauden johtajia tässä taidossa ja nostanut ikäkauden tavoitteita lapsen yksilöllisessä huomioimisessa. Kirsikka on ottanut vahvan roolin laumansa viemisessä seikkailijaikäkauteen ja toimii ryhmän taustatukena.

Lotta Kosonen, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2019

Lotta Kosonen on ennakkoluulottomasti liittynyt uuteen lippukuntaan paikkakunnalle muuton myötä ja äärimmäisen positiivisesti ja vastuulliseti ottanut roolinsa sekä lippukunnassa että laumanjohtajana ollen hyvänä esimerkkinä sudenpennuille ja
lippukunnan nuorille johtajille.  

Henna ”Lenni” Sadonkorpi, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2017

Henna ”Lenni” Sadonkorpi on aikuisena partion aloittanut ja suoraan syvässä päässä uimaan
oppinut vastuunkantaja, joka on toiminnallaan muokannut lippukunnan seikkailijatoiminnan
aktiiviseksi, laadukkaaksi ja partio-ohjelman mukaiseksi. Hän on esimerkillisesti kantanut
vastuuta, opettanut ja oppinut uutta, jakanut vastuuta nuoremmille ja kehittänyt toimintatapoja,
jotka kantavat vielä pitkään. Lenni näkee jokaisen lippukunnan seikkailijan yksilönä, tukee ja
kasvattaa. Näiden lisäksi hän on vienyt viestinnän vanhemmille ja yhteistyön heidän kanssaan aivan
uudelle tasolle.

Sara Heikonen, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2015

Miia-Liisa Pulkkinen, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2007

Sauli Sillanpää, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2020

Saulia parhaiten kuvaava ihanne on tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen. Saulin partiouraa on hallinnut selkeä aktiivisuus ja mukana olo. Sauli on ollut yksi lippukunnan kantavia voimia esimerkiksi syksyllä 2018 sauli toimi hallituksen jäsenenä, lippukunnan kolo ja kalustovastaavana, syksyn 100-henkisen lippukuntaretken johtajana, Sampona, vartionjohtajana, suoritti partiojohtajan peruskurssia loppuun sekä toimi vastaavana samoajaikäkausivastaavana. Näiden pestien lisäksi Sauli on toiminut lippukuntaretken huollossa, kolomestarina, johtajistoillallisen järjestelyiden vetävänä voimana, kesäleirin ohjelmassa, johtajisto tapahtuman toisena johtajana ja lippukunnan törmävastaanava.

Saulille on tärkeää myös kehittyä partiolaisena ja tämä näkyikin erityisen innostuneena osallistumisena partiojohtajan peruskurssille. Tämän jälkeen Sauli onkin ilmaissut kiinnostuksensa samalla kurssilla kouluttamiseen ja olisi sinne halunnut lähteäkin vuoden 2019 keväällä mutta häntä kiinnostanutta vaellus-PJ-kurssia ei järjestettykään. Kouluttamista Sauli on kuitenkin tehnyt kahteenkin otteeseen kevään pituisella lippukunnan ROK-kursiilla. Kouluttaessaa Sauli kehittää itseään ihmisenä ja pääsee kertomaan partion arvoista nuoremmille johtajille.

Saulin kanssa voi hänen nuoresta iästään huolimatta käydä syvällisiä keskuteluita partioarvoista ja elämästä. Sauli pohtii elämän tärkeitä kysymyksiä ja elämän totuuden etsimiseen pyrkinen näkyy hänen toiminnassaan. Saulille oma vakaumus on tärkeä, mutta hän kunnioitaa myös muiden vakaumuksia.

Petrina, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2019

Petrina on liittynyt partioon vasta myöhemmällä iällä, mutta on osoittanut olevansa valmis lähtemällä suurella innolla kahdenkin lippukunnan toimintaan epäröimättä. Syksyllä 2019 hän muutti opiskelujen perässä Kuopioon, mutta ennakkoluulottomasti etsi paikallisen lippukunnan ja lähti sen toimintaan mukaan todella aktiivisesti, mikä osoittaa sitoutumista partion arvoihin ja halua elää niiden kanssa. 

Petrina on osoittanut etsivänsä elämän totuutta esimerkiksi järjestämällä hartausohjelmaa vaeltajien retkillä. Hartaudet ovat olleet menestyksekkäitä, ja ne ovat saaneet myös lippukunnan muut vaeltajat kiinnostumaan Raamatusta ja hengellisistä asioista. Lisäksi Petrina on toiminut aktiivisesti seurakunnan nuorten toiminnassa. 

Petrina kunnioittaa toisia ihmisiä, ja esimerkiksi tasa-arvo on sellainen teema, jonka hän on nostanut usein puheenaiheeksi lippukunnassa. Lisäksi hän ajaa teemaa esimerkiksi olemalla Espoon kaupungin tasa-arvolautakunnan jäsen. 

Patrina rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Hän on yhdistänyt kahden lippukunnan (Mankkaan Eräsudet ja Olarinmäen Samoojat) samoaja- ja vaeltajaikäisiä esimerkiksi järjestämällä yhteisiä partiotapahtumia ja epävirallisempaakin toimintaa. Näin hän toimi sillanrakentajana ja sai useita ennestään toisilleen tuntemattomia ystävystymään. 

Petrina suhtautuu kouluttautumiseen myönteisesti, ja lähti esimerkiksi innolla mukaan PJ-PK:lle. Lisäksi hän kehittää itseään ihmisenä suorittamalla lääketieteen alan yliopisto-opintoja. Lisäksi hän on osoittanut halunsa kehittyä miettimällä esimerkiksi vaeltajaohjelman vaelluskarttaan “sopivan haastavia” pestejä, jotka eivät ole liian helppoja, mutta eivät liian vaikeitakaan. 

Petrina on johtanut ryhmää lippukunnassa erittäin tunnollisesti. Hän ei ole epäröinut tarttua toimeen, vaan on yhdessä ryhmänjohtajaparinsa kanssa tehnyt vaativampiakin aktiviteetteja. Lisäksi hän on tuttu kasvo lippukunnan retkillä, joka auttaa pyydettäessä ja usein oma-aloitteisestikin. 

Petrina ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan ja osoittaa välittävänsä ympäristöstä mm. puolustamalla ekologisia valintoja järjestettäessä retkiä ja muita partiotapahtumia.

 Anna Salonen, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2018

Janne Nurmisto, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2017

Hän ei peittele partiolaisuutta tai aatettaan partion ulkopuolella. Hän kantaa partipaitaa ja partiohuivia arvokkaana ja kysymyksiä karttamatta. Janne jakaa aatteen mukana tuomia viisauksia muillekin eikä lokeroi ihmisiä heidän taustansa perusteella vaan ottaa jokaisen ihmisen yksilönä. Janne tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja on aktiivinen toimija lippukunnassa ja kaikkialla minne partio hänet vie. Hän auttaa ja tukee muita niin partion sisällä kuin arjessaan. Hän huolehtii että jokainen yksilö saa äänensä kuuluviin eikä Janne pelkää pitää muiden puolia asioissa. Janne muistaa kaiken toiminnan keskellä pitää huolta myös omasta
jaksamisestaan. Janne on ollut mukana lippukunnan toiminnassa jo tarpojaikäisestä lähtien ja on uskaltanut ottaa vastuuta lippukunnan toiminnoista jo varhain. Janne on lippukunnassa
ollut aktiivisesti mukana sidosryhmätyöskentelyssä ja on varma osallistuja kaikissa tapahtumissa ja
ottaa usein vastuun kantaakseen. Jannelle uskaltaa antaa vastuuta, sillä hän ei epäröi tarttua
toimeen eikä pelkää kysyä apua silloin kun sitä tarvitsee ja on hyvin vastaanottavainen hänelle
tarjotun avun suhteen. Jannen järjestämät tapahtumat ivat aina hyvin raportoituja, mukaan
innostavia, kasvattavia ja jokaista osallistavia. Jannen hoitaessa tapahtumia ei tarvitse pelätä
tapahtumien lässähtävän tai peruuntuvan.

Roope Kauhanen, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2017
Roopesta voi sanoa helposti, että tietää mitä tarkoittaa ihanteen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen sisältö. Roope on todella aktiivinen ja auttamassa siellä missä apua tarvitaan. Roope on käynnistänyt uudestaan lippukunnan samoajatoiminnan kunnolla ryhtymällä vetämään samoajavartiota todella varmalla otteella. Roope on myös johtanut samoajille retken, johon osallistui kolmesta lippukunnasta yhteensä 60 samoajaa. Retken tavoitteena oli rakentaa ystävyyttä lippukuntarajojen yli ja luoda varsinkin samoajatoiminnan piirissä yhteistyömalleja. Retki onnistui erinomaisesti täyttämään tavoitteet juuri Roopen toiminnan ansiosta. Roope osaa nuoresta iästään huolimatta keskustella pohtivasti siitä miksi partiota tehdään ja partion arvoista ylipäätäänkin. Roope on johtanut kahta tarpojavartiota, sudarilaumaa ja samoajaryhmää tänä syksynäkin. Partion ulkopuolella koulussa Roope juttelee jatkuvasti partiosta ja yrittää saada muutkin partion ulkopuoliset ystävänsä mukaan partiotoimintaan. Lippukunnan kesäleirillä hän organisoi samoajaohjelman, viime talviretkellä ja tämän syksyn lippukuntaretkellä Roope oli mukana toimeenpanemassa tarpojaohjelmaa. Roope on toisessa lippukunnassa ainakin toiminut hallituksessa, joulukalenterivastaavana, jäsenrekisterinhoitajana ja varastovastaavana. Roope innostaa toiminnallaan mukaan kaikki ihmiset ikään katsomatta. Roope ei kaihda vastuuta, mutta osaa tarpeen tullen myös kieltäytyä tarjotuista mahdollisuuksista. Roope tuntee omat rajansa ja kunnioittaa myös muiden rajoja esimerkillisesti. Roope ei pelkää auttaa muita vaikka k okisi olonsa ajoittain epävarmaksi. Roope kasvaa ihmisenä ja hänen vahvana ohjenuorana elämässä näkyy partioaate ja partion ihanteet.

Jalmari Stenberg, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2016

Ossi Dahl, Suomen Partiolaisten II luokan Mannerheimsolki, 2014

Antti Karjasilta, Suomen Partiolaisten I luokan Mannerheim-solki, 2022

Jalmari Stenberg, Suomen Partiolaisten I luokan Mannerheim-solki, 2021

Mari Helenius, Suomen Partiolaisten Pohjantähti-solki, 2022

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkinsaaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23-vuotias.

Einari Stenberg, Pyhän Yrjön solki, 2023

 

Jerry Aunula, Pyhän Yrjön solki, 2020

Jerry rakastaa kilpailuja ja on aina ottamassa vastaan haasteen. Vaeltajana hän on ottanut entistä enemmän vastuuta retkien ja tapahtumien järjestämisestä ja näitä kaikkia projekteja yhdistää suunnitelmallisuus ja kaiken tyhjäntoimittamisen välttäminen. Jerry on kasvanut johtajana ja tuntuu kuin hän laskelmallisesti valitsisi itselleen aina yhden pykälän suuremman pestin, kuin edellinen. 

Jerryn sanaan voi aina luottaa! Hänen PJ-kurssinsa peruuntui, mutta hän ei jättänyt lippukuntaretken johtajan pestiä täyttämättä vaan hoiti sen Joonatanin kanssa, kuten olivat aiemmin suunnitelleet. Eri pestejä tehdessään on Jerry huomannut, mikä voima omalla esimerkillä on. Hän osaa innostaa muut toimintaan ja on omimmillaan ”etulinjassa” näyttämässä esimerkkiä. Lippukunnassa Jerry on retkien lisäksi johtanut kaksi seikkailjajoukkuetta, vienyt meidät Jukolan viestiin, organisoinut adventtikalenterikamppanjan sekä järjestänyt vaeltajatoimintaa oman vaeltajavartionsa kanssa.

 

Joonatan Seppänen, Pyhän Yrjön solki, 2020

Joonatan on koko vaeltajaikäkautensa ja muutenkin partiouransa aikana ollut vahvasti sitoutunut partion arvomaailmaan ja toimintaan. Hän osallistuu aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja on aina olllut auttava vima, kun retkellä tarvitaan nopeaa toimintaa tai uhrautumisia. Vaeltajana hän on vartionsa kanssa suorittanut ohjelmaa ja ollut lanseeraamassa vaeltajavartion toimintaa lippukunnassamme. Omaa partiopolkua sekä muun elämän ja partion yhdistämistä Joonatan, on pohtinut oman vaeltajaluotsinsa kanssa. Lisäksi Joonatan on suorittanut partiojohtaja-peruskurssin ansiokkaasti johtaen johtamisharjoituksen lippukunnan juhlalippukuntaretken. Joonatanille erityisen tärkeää on aina ollut partiotaitokilpailuihin osallistuminen ja tällä saralla hän onkin menestynyt erinomaisesti voittean muun muassa syksyllä 2019 vaeltajien suomenmestaruuden.

Kaikessa tekemisestään Joonatan muistetaan tyyppinä, jolla pysyy pilke silmäkulmassa ja asenne kohdillaan tilanteessa kuin tilanteessa. Hänen pystyy vakaalla suhtautumisellaan tulemaan toimeen aivan kaikkien kanssa ja tämä on auttanut häntä onnistumaan pesteissään myös lippukunnan ulkopuolella.

Severi Anttila, Pyhän Yrjön solki, 2016
Severi on aktiivisesti tehnyt vaeltajaikäkauden johtamistehtävää seikkailijajohtajana, osallistunut
tavoitteellisesti partio-taitokisoihin, vaeltajatapahtumiin ja lippukunnan useisiin vaeltajille sopiviin projekteihin. Severi on vastannut itsenäisesti projekteista, kuten lpk leirin huollosta (2015), lippukunnan kaluston ylläpitämisestä ja kehittämisestä (2014-2016), sekä yksittäisten tapahtumien osa-alueista. Hommat on hoidettu esimerkillisesti ja on ollut ilo huomata kuinka Severi on jaksanut kouluttaa ja kasvattaa myös nuorempia vaeltajia ja samoajia. Hän on kehittynyt viime vuosien aikana  itse johtamisessaan, kommunikoinnissa, vastuunjaossa ja lippukunnan tavoitteiden huomioonottamisessa.

Miia-Liisa ”Miikku” Pulkkinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten hopeinen ansiomitali, 2018 

Maria Lappalainen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2022

Maria Lappalainen on toiminut aktiivisesti erilaisissa pesteissä aivan samoajaikäkauden alusta lähtien. Partiojohtajatason tehtävissä Maria on toimunut vuodesta 2018 lähtien. Maria levittää ympärilleen positiivista energiaa ja hänen kanssaan partiohommia tehdessä pääsee innostumaan partiosta aina vain uudelleen. Kerron seuraavaksi muutamista partiojohtajatason tehtävistä, joissa Maria on toiminut. Partiokasvastus on lähellä Marian sydäntä ja hän onkin toiminut lippukunnassa Sampon pestissä johtaen ansiokkaasti haastavaa seikkalija ryhmään yhdessä johtajaparinsa kanssa yhteensä kahden vuoden ajan vuosina 2018-2020. Ryhmänjohtajan pesti päätyttyä syksyllä 2020 Marian partiopestit eivät jääneet tähän vaan hän tarttui uuteen haasteeseen aloittaen toiminnan lippukunnan ohjelmatiimissä samoajaikäkauden ikäkausivastaavan tehtävässä. Samoajaikäkausivastaavana Maria onkin esimerkiksi järjestänyt samoajaikäkaudelle aivan uudenlaista ohjelmaa kesätyöillan muodossa, tukien omalta osaltaan lippukunnan nuoria löytämään itselleen sopiva kesätyö. Lisäksi, kun ryhmänjohtajia on rekrytoitu alati kasvavassa lippukunnassa, tarjosi Maria myöskin tukeaan auttaakseen nuorempia johtajia yhdistämään haastavan elämänvaiheen, ylioppilaskirjoitukset, sekä palon tehdä partiota. Marian aktiivisuus ja vastuunkanto eivät rajaudu vain lippukuntaan, vaan Maria on yhteensä kahden vuoden ajan toimintu Espoon Partiotuen hallituksessa (2018-2020) ja heti tämän jälkeen laajentanut repertuaariaan myös piirin pyörteisiin Tammen alueen piirineuvoksen pestiin vuosille 2020-2022. Kuten edellä kuvasin on Marian aktiivisuus ollut merkittävää niin suorassa partiokasvastuksessa kun hallinnollisemmissa edustustehtävissä. Näiden lisäksi Maria on myös ansioitunut tuloksekkaasti partioprojekteissa johtajatehtävissä. Vuonna 2019 Olarinmäen Samoojissa päästiin iloksemme osallistumaan poikkeuksellisen hienolle kesäleiri Jänikselle, jonka toisena johtajana Maria toimi. Tämän lisäksi Maria on toimunut rastipäällikkönä alueen järjestämässä Punkussa. Edellämainittujen ja monien muiden ansioiden johdosta ehdotan Maria Lappalaiselle myönnettäväksi Pääkaupunkiseudun partiolaisten pronssista ansiomitalia.

Roope Kauhanen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2022

Tehokkuus, rehteys, jäsentyvyys, keskustelevuus. Siinä muutaka sana, jotka tulevat mieleen, kun ajattelee Roope “Juhani” Kauhasta. Roopen partio-CV on läkähdyttävää luettavaa ja kun huomioi hänen ikänsä tulee siitä entistäkin uskomattomampi. Tästä huolimatta ei tämäkään dokumentti lainkaan suurentele Roopen aktiviisuutta, vastuuntuntoa ja aikaansaavuutta. Roopen ansiot ovat alkaneet jo selvästi ennen kuin hän on täyttänyt 18-vuotta mutta käsittelemme tässä ansiomerkki anomuksessa vain myöhempiä ansioita. Partiokasvattajana Roopen merkittävin rooli on ollut lippukunnan tarpojaikäkausivastaavana toimiminen vuodesta vuoden 2019 kesäkuusta lähtien. Roopen hyppysissä tarpojaikäkausi on kukoistanut. Tarpojille on järjestetty huomattava määrä KITT-tapahtumia ja retkiä, ryhmänjohtajat ovat saaneet tukea luotseilta ja Roopelta itseltään ja siitä onkin seurannut tarpojaikäkauden merkittävää ja tuloksellista kasvua sekä kehitystä, mikä on kantanut myös ikäkausien siirtymässä samoajaksi. Kuten tiedetään, tässä vaiheessa on erityisen hankala pitää kiinni siirtyvistä nuorista, mutta Roopen avulla olemme vaikeassa tehtävässä onnistuneet. Sen lisäksi, että Roope on huolehtinut yli 12-vuotiaiden partiokasvatuksesta ikäkausivastaavan roolissa, toimi hän menestyksekkäästi myös vuoden 2016 syksystä vuoden 2019 syksyyn saakka, johtaen parhaimmillaan jopa kahta sudenpenturyhmää tarpojajohtajana toimimisen ohella, ennen ikäkausivastaavan saappaita. Menestyksekkään ikäkausivastaavan roolin ohella, on Roope ollut kantava voima lippukunnan ohjelmatiimissä. Ohjelmajohtajan puuttuessa, lippukunnan ikäkausivastaavat ovat olleet merkittävän paineen alla huolehtiessaan korona-aikana niin omien ikäkausiensa kuin myös lippukunnan yhteisten tapahtumien edistämisestä, ja tässä yhteydessä Roope on toiminut toisen ikäkausivastaavan kanssa liki ohjelmajohtajan tasoisesti. Kun lippukunta aloitti tunnustelut Kajo 2022 Finnjamboreen leirilippukunnan johtajiston kasaamiseksi, ilmoittautui Roope hyvin nopeasti toimimaan leirilippukunnanjohtajana epäröimättä. Kun olemme tottuneet toimimaan pääasiassa oman lippukunnan kesken vastaavissa tilanteissa, otti Roope hyvin haltuun yhteistyön toisen lippukunnan kesken ja on kevään 2022 aikana edistänyt leirilippukunnan johtamista tuloksekkaasti, erityisesti huomioiden hänen maantieteellinen sijaintinsa tällä hetkellä (Kajaani). Roope on myös johtanut lippukunnan talviretken menestyksekkäästi, johtanut lippukunnan tarpojista koostuvaa koulutusjoukkuetta vieden heidät vaellukselle, kouluttuanut useilla alueen ja lippukunan ROK-kursseilla sekä tervetuloa partioon kursseilla ja toiminut jäsenrekisterihoitajana toisessa lippukunnassaan. Edellämainitut tekijät huomioiden, esitämme Roope Kauhaselle myönnettäväksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssista ansiomitalia.

Janne Nurmisto, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2020

Henna ”Lenni” Sadonkorpi, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2019 

Lenni tuli partioon aikuisena v 2013 ja on siitä lähtien ollut yksi lippukunnan aikuisista tukipilareista ottaen ennakkoluulottomasti itselleen uusia ja merkittäviä pestejä lippukunnassa. Lenni on ollut vuodesta 2014 lähtien ensin vastaava sampo ja vuodesta 2016 seikkailijoiden ikäkausivastaava. Hallituksessa Lenni oli vuosina 2015-2016 ja lippukunnan johtajan apulainen vuonna 2016. Vaeltajaluotsi Lenni on ollut vuodesta 2017. Partiojohtajan peruskurssin Lenni suoritti menestyksekkäästi 2015. Seppona Lenni hoitaa lippukunnan ja Olarin seurakunnan yhteistyötä. Lippukunnan  ulkopuolella Lenni on ollut mm järjestelysihteerinä Suomi-Punkussa 2017. 

Lennin ansio partiossa ja lippukunnassamme ei kuitenkaan ole yksin em. pesteissä tai vuosiluvuissa.  Lenni on mukana, läsnä niin pienille kuin isoille, niin pienissä kuin isoissakin asioissa, aina valmis kuuntelemaan, kiittämään ja auttamaan. Partiolaiset tekevät hyviä tekoja ja Lennin toiminnassa ei riitä pelkästään hyvin ja hyvän tekeminen. Hän vaatii itseltään esimerkillistä toimintaa johtajana, minkä avulla hän saa nuoremmat johtajat ylittämään itsensä.

Anssi Ahtiainen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2018

Niko Matinpalo, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2017

Tuuli Piiroinen, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2016

Kira Järves, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2014 

Niko Matinpalo, Suomen Partiolaisten pronssinen ansiomitali, 2020

Tuuli Piiroinen, Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali, 2021

Hanna Salminen, Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali, 2017
Hannalla on halua kouluttautua ja kouluttaa sekä aina oppia uutta. Hanna on esimerkillinen siitä,
että lähtee oppimaan uutta pikkuhiljaa ja osatessaan asiansa siirtyy kohti seuraavia haasteita. Juuri tästä syystä Hanna onkin ehtinyt vaikuttaa kahden piirin viestinnässä, ohjelman osa-alueella EPTstä piirin kautta Roihulle sekä viime aikoina partiokouluttajasta piirihallituksen koulutuksesta vastaavaksi jäseneksi. Tammikuussa Hannalla on edessä uudet haasteet kun hän aloittaa koulutusohjaajana PäPassa.