Partiotoiminnassa yksi kiittämisen ja kannustamisen muoto on ansiomerkit. Näille sivuille kirjataan ansioituneet lippukuntalaiset. Sivut päivittyvät pikkuhiljaa.

Leel Bhupathiraju, Sudenpääsolki, 2018
Leel on aina paikalla kokouksissa ja monesti retkellä mukana. Leel on yleensä aina vapaaehtoinen kun kysytään. Leel omaa hyvät partiotaidot ja on kiinnostunut opittavista asioista. Leel on ystävällinen partiokavereille.

Aino Pursula, PäPan Sudenpääsolki, 2016
Aino osallistuu pääsääntöisesti jokaiseen kokoukseen, retkeen, leiriin ja muihin ikäkautensa tapahtumiin. Kokouksissa Aino osallistuu innolla tehtävään aktiviteettiin näyttäen esimerkkiä muillekin. Aino on tapahtumissa positiivisella asenteella mukana, vaikka harjoiteltava taito ei olisikaan hallussa ennestään. Hän myös auttaa joukkueen muita jäseniä omien taitojensa mukaan. Kun Aino tarttuu toimeen, hän tekee asian huolellisesti eikä jätä puolitiehen. Hän myös huomioi muut joukkueen jäsenet ajatellen muita ennen itseään. Muiden seikkailijoiden säheltäessä ympärillä, Aino kykenee keskittymään tehtävään aktiviteettiin kannustaen muutkin esimerkillään takaisin ohjelman pariin.

Venla Kujala, PäPan Sudenpääsolki, 2016
Venla on aina valmiina – hän on omalta osaltaan sitoutunut partion arvoihin ja siihen, että partio kuuluu kaikille – hän ottaa muut laumanjäsenet huomioon, on kaikkien kaveri ja uusienkin laumalaisten on helppo päästä mukaan toimintaan, sillä Venla on usein se joku, joka ottaa heidät mukaan. Venla on ystävällinen ja toiset huomioonottava sekä reilu sudenpentu. Venla on innokas ja kiinnostunut oppimaan uusia asioita, mutta vanhoja, hänen jo osaamiaankaan asioita opetellessa Venla ei sano koskaan ”Joo, joo! Mä osaan tän jo!” vaan hän auttaa muita oppimaan, kannustaa ja osallistuu jakamalla omia kokemuksiaan aiheesta. Venla kuuntelee muita ja on avulias. Venla ei myöskään koskaan syrji ketään,vaan käyttäytyy sudenpentujen partioihanteen ”kunnioittaa toista ihmistä” mukaisesti oli kyseessä sitten toinen sudenpentu tai muu partiolainen.

Senni Ovaska, Tarpojasolki, 2018
Senni on täysillä mukana vartion kokouksissa eikä epäröi kantaa vastuuta ja näyttääkin omalla toiminnallaan esimerkkiä muille. Hän on tarpojavartionsa tunnelman luoja ja kantaa vastuunsa ryhmädynamiikan kehittämisestä. Monen vuoden kokemus partiossa antaa hänelle itsevarmuutta monissa suorituksissa ja uusien haasteiden edessä hän kohtaa ne yhdessä muiden tarpojien kanssa. Senni on tuonut kavereitaan mukaan kokouksiin ja onkin hankkinut useita uusia jäseniä lippukunnallemme. Senni ottaa mielellään erilaisia johtamistehtäviä esim lippukuntaretkellä ja mielellään huomioi sudenpentuja ja seikkailjoita sekä auttaa heitä ongelmatilanteissa.

Saku Laesvuori, Tarpojasolki, 2018
Saku on innokas ja hyvin motivoitunut oppimaan uutta. Hän on aina valmis jakamaan tietonsa ja taitonsa muiden kanssa ja ottaa kaikki huomioon. Hän on aina valmis erilaisiin vastuutehtäviin ja on syystäkin ansainnut koko vartion luottamuksen. Saku on aina ystävällinen muille ja huomio kaikkien tarpeet eikä kukaan jää ulkopuolelle. Sakun toiminnassa näkee miten nykyajan lapsi konkreettisesti tulkitsee ikäkautensa ihanteita. Kaikki hänen kanssaan toimineet voivat varmasti todeta, että nykymaailmassa, missä syrjäytyminen nuorten keskuudessa lisääntyy ja kiusaaminen on siirtynyt kaduilta ja luokkahuoneista internettiin sekä sosiaalisiin medioihin, että Saku osoittaa ystävällisyydellään ja avunannollaan todella kunnioittavansa toisia.

Rune Holopainen, Tarpojasolki, 2017
Rune on tarpojistamme ehdottomasti aktiivisin – missä lippukunta menee siellä myös Rune. Hän
tahtoo oppia uutta, kokeilla ja kyseenalaistaa (sopivasti!). Rune tulee toimeen hienosti
ikäistensä, mutta myös kaikkien nuorempien lippukuntalaisten kanssa. Sudenpennuille ja
seikkailijoille Rune esiintyy vastuullisena isoveljenä, jonka luokse voi mennä tilanteessa
kuin tilanteessa. Rune on luotettava tekijä, vauhdikas moniosaaja ja hieno esimerkki koko
tarpojaikäkaudelle.

Santeri Hilden,Tarpojasolki, 2016
Santeri on innokas ja aktiivinen vartion jäsen, joka suhtautuu positiivisella ja kiinnostuneella asenteella kaikkeen toimintaan. Santerissa on tekemisen meininkiä! Hän ymmärtää myös
yhteistyön merkityksen huomioimalla muut vartion jäsenet erinomaisella tavalla, eikä hän myöskään kaihda osaamansa jakamista muille. Santerin innokkuus ja aktiivisuus näkyy erinomaisena osallistumisaktiivisuutena niin viikkokokouksissa, KITT:eissä, vartion retkillä kuin leireilläkin. Koko lippukunnan retkillä ja leireillä Santeri on poikkeuksellisen oma-aloitteisesti ja positiivisella asenteella auttamassa johtajia siellä missä tarvitaan, telttanarujen kiristelyssä, tiskilinjaston hoidossa ym. Santeri myös huomaa ja huomioi esim. koti-ikäväisen sudarin ruokajonossa, jalkansa loukanneen seikkailijan kesken iltaohjelman…

Lauri Luoto, Samoajasolki, 2018
Samoajatoiminnassa Lauri on ollut aktiivisena jo partioon liittymisestä saakka. Hän on ollut aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa sekä toimeenpanija samoajien yhteisissä projekteissa. Lauri on osallistunut koko lippukunnan toimintaan useasti ja osoittanut toiminnallaan sen, että haluaa oppia uutta partiosta ja partioaatteesta. Kun Lauria pyydettiin seikkailijajohtajaksi, Lauri osoitti vastuuntuntoisuutta ja partiomaisuutta harkitsemalla ja pohtimalla onko hänellä aikaa ja rahkeita ryhmän johtamiseen. Laurilla oli jo pestikeskustelussa mielessä tavoite tutustua partion arvoihin sekä kunnioitettava halu toteuttaa partio-ohjelmaa seikkailijoille. Seikkailijajohtajana Lauri on innostunut osa tiimiä ja hoitaa kaiken mitä lupaa. Tiimityössä Lauri on kuunteleva, vastuuta ottava ja suoraselkäinen.

Petrina Miettinen, PäPan ansiosolki Samoajalle, 2016
Petrina on innokas ja vastuullinen lippukunnan jäsen, joka uskaltaa ottaa vastuuta ennakkoluulottomasti, mutta mikä tärkeintä – osaa myös kantaa sen ja viedä asiat loppuun asti. Verrattain lyhyt kokemus ei menoa haittaa, vaan hän haluaa alati oppia uutta, saada uusia kokemuksia sekä laajentaa omaa osaamistaan ja uskaltaa astua pois mukavuusalueeltaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Samoajatoiminnassa Petrina on hyvällä sykkeellä mukana, ja hänet voikin nähdä usein kololla suunnittelemassa tulevia kokouksia ja retkiä. Retkien jälkeen Petrinan löytää aina kololta laittamassa telttoja kuivumaan ja muita retkenvarusteita paikoilleen. Hänellä onkin ihmeellinen taito saapua aina sinne missä tarvitaan eniten apua. Kaikessa toiminnassa näkyy myös halu kehittää toimintaa eteenpäin ja pölyttää vanhentuneita käytäntöjä. Petriina saa innostuneisuudellaan ja aktiivisuudellaan muut samoajat mukaan tapahtumiin. Erityisesti Petrina on kunnostautunut osallistumalla useisiin partiotaitokilpailuihin houkutellen muutkin ikäisensä kokeilemaan rajojaan.Vaikka Petrina on ollut partiolaisen vasta lyhyen aikaa, hän on omaksunut jotain tärkeää partiolaisuuden ytimestä ja toimii esimerkillisen vastuullisesti laumanjohtajana sekä samoajaryhmässään luoden positiivisuudellaan ympärilleen hyvää mieltä

Osku Lindholm, Suomen Partiolaisten Louhisuden solki, 2018
Osku on vartionsa innostaja. Hän johtaa esimerkillä eikä pelkää heittäytyä tilanteeseene kuin tilanteeseen. Siinä, missä Hiski pohtii kokouksen tasapainoa ja monimuotoisuutta, niin Osku järjestää tarpojat pienryhmiin opettelemaan trangian käyttöä ja pitää huolen, ettei kukaan luista annetuista ohjeista. Osku haluaa nähdä mahdollisuuden kaikissa ryhmän jäsenissä ja jakaa tarpojille erilaisia vastuutehtäviä heidän omien taitojensa mukaisesti. Osku tuntee vastuunsa eikä koskaan jätä kaveria pulaan. Vaikka omat kiireet partion ulkopuolella täyttävät partiosta vapaat illat niin Osku ei koskaan jätä hoitamatta lupaamaansa asiaa vaan häneen voi aina luottaa.

 

Hiski Huovila, Suomen Partiolaisten Louhisuden solki, 2018
Hiski on tunnollinen ja suhtautuu erittäin vastuuntuntoisesti omaan pestiinsä. Hän antaa kaikkensa ryhmän hyväksi eikä tingi tavoitteista toiminnan suunnittelussa. Hiski on rauhallinen ja pohdiskeleva eikä hän jätä ketään yksin vaan huomioi kaikki vartion jäsenet yksilöinä sekä pitää huolen ettei kukaan jää ulkopuolelle. Hiski peilaa monesti tuntemuksia omiin kokemuksiinsa, mikä auttaa häntä huomioimaan pienetkin puutteet ohjelmassa ja viikkokokouksissa. Hänelle on tärkeää, että ohjelma on tasapainossa ja käyttääkin paljon aikaa reflektoidakseen aiempia kokouksia ja kokemuksia.

Aino Hokkanen, Louhisudensolki, 2016
Aino on esimerkillisesti johtanut haastavaakin tarpojaryhmään sekä suunnitellut ja toteuttanut monipuolista, kokonaisuudeltaan hyvin mietittyä tarpojaohjelmaa retkillä ja leireillä. Aino on usein ensimmäinen joka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi varainhankinta- ja sidosryhmätapahtumiin innostaen muitakin. Aino luo positiivisuudellaan ja rauhallisuudellaan hyvää henkeä sekä oman ikäistensä johtajien kesken että yli ikäkausien.

Henna ”Lenni” Sadonkorpi, Suomen Partiolaisten Collanin solki, 2017

Henna ”Lenni” Sadonkorpi on aikuisena partion aloittanut ja suoraan syvässä päässä uimaan
oppinut vastuunkantaja, joka on toiminnallaan muokannut lippukunnan seikkailijatoiminnan
aktiiviseksi, laadukkaaksi ja partio-ohjelman mukaiseksi. Hän on esimerkillisesti kantanut
vastuuta, opettanut ja oppinut uutta, jakanut vastuuta nuoremmille ja kehittänyt toimintatapoja,
jotka kantavat vielä pitkään. Lenni näkee jokaisen lippukunnan seikkailijan yksilönä, tukee ja
kasvattaa. Näiden lisäksi hän on vienyt viestinnän vanhemmille ja yhteistyön heidän kanssaan aivan
uudelle tasolle.

Janne Nurmisto, Suomen Partiolaisten ensimmäisen luokan Mannerheimsolki, 2017

Hän ei peittele partiolaisuutta tai aatettaan partion ulkopuolella. Hän kantaa partipaitaa ja partiohuivia arvokkaana ja kysymyksiä karttamatta. Janne jakaa aatteen mukana tuomia viisauksia muillekin eikä lokeroi ihmisiä heidän taustansa perusteella vaan ottaa jokaisen ihmisen yksilönä. Janne tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa ja on aktiivinen toimija lippukunnassa ja kaikkialla minne partio hänet vie. Hän auttaa ja tukee muita niin partion sisällä kuin arjessaan. Hän huolehtii että jokainen yksilö saa äänensä kuuluviin eikä Janne pelkää pitää muiden puolia asioissa. Janne muistaa kaiken toiminnan keskellä pitää huolta myös omasta
jaksamisestaan. Janne on ollut mukana lippukunnan toiminnassa jo tarpojaikäisestä lähtien ja on uskaltanut ottaa vastuuta lippukunnan toiminnoista jo varhain. Janne on lippukunnassa
ollut aktiivisesti mukana sidosryhmätyöskentelyssä ja on varma osallistuja kaikissa tapahtumissa ja
ottaa usein vastuun kantaakseen. Jannelle uskaltaa antaa vastuuta, sillä hän ei epäröi tarttua
toimeen eikä pelkää kysyä apua silloin kun sitä tarvitsee ja on hyvin vastaanottavainen hänelle
tarjotun avun suhteen. Jannen järjestämät tapahtumat ivat aina hyvin raportoituja, mukaan
innostavia, kasvattavia ja jokaista osallistavia. Jannen hoitaessa tapahtumia ei tarvitse pelätä
tapahtumien lässähtävän tai peruuntuvan.

Roope Kauhanen, Suomen Partiolaisten ensimmäisen luokan Mannerheimsolki, 2017

Roopesta voi sanoa helposti, että tietää mitä tarkoittaa ihanteen tuntea vastuunsa ja tarttua
toimeen sisältö. Roope on todella aktiivinen ja auttamassa siellä missä apua tarvitaan. Roope on
käynnistänyt uudestaan lippukunnan samoajatoiminnan kunnolla ryhtymällä vetämään
samoajavartiota todella varmalla otteella. Roope on myös johtanut samoajille retken, johon osallistui
kolmesta lippukunnasta yhteensä 60 samoajaa. Retken tavoitteena oli rakentaa ystävyyttä
lippukuntarajojen yli ja luoda varsinkin samoajatoiminnan piirissä yhteistyömalleja. Retki
onnistui erinomaisesti täyttämään tavoitteet juuri Roopen toiminnan ansiosta.
Roope osaa nuoresta iästään huolimatta keskustella pohtivasti siitä miksi partiota tehdään
ja partion arvoista ylipäätäänkin. Roope on johtanut kahta tarpojavartiota,
sudarilaumaa ja samoajaryhmää tänä syksynäkin. Partion ulkopuolella koulussa Roope juttelee
jatkuvasti partiosta ja yrittää saada muutkin partion ulkopuoliset ystävänsä mukaan partiotoimintaan.
Lippukunnan kesäleirillä hän organisoi samoajaohjelman, viime talviretkellä ja tämän
syksyn lippukuntaretkellä Roope oli mukana toimeenpanemassa tarpojaohjelmaa. Roope on toisessa lippukunnassa ainakin toiminut hallituksessa, joulukalenterivastaavana, jäsenrekisterinhoitajana ja varastovastaavana. Roope innostaa toiminnallaan mukaan kaikki ihmiset ikään katsomatta. Roope ei kaihda vastuuta, mutta osaa tarpeen tullen myös kieltäytyä tarjotuista mahdollisuuksista. Roope tuntee omat rajansa ja kunnioittaa myös muiden rajoja esimerkillisesti. Roope ei pelkää auttaa muita vaikka k okisi olonsa ajoittain epävarmaksi. Roope kasvaa ihmisenä ja hänen vahvana ohjenuorana elämässä näkyy partioaate ja partion ihanteet.

Severi Anttila, Pyhän Yrjön solki, 2016
Severi on aktiivisesti tehnyt vaeltajaikäkauden johtamistehtävää seikkailijajohtajana, osallistunut
tavoitteellisesti partio-taitokisoihin, vaeltajatapahtumiin ja lippukunnan useisiin vaeltajille sopiviin projekteihin. Severi on vastannut itsenäisesti projekteista, kuten lpk leirin huollosta (2015), lippukunnan kaluston ylläpitämisestä ja kehittämisestä (2014-2016), sekä yksittäisten tapahtumien osa-alueista. Hommat on hoidettu esimerkillisesti ja on ollut ilo huomata kuinka Severi on jaksanut kouluttaa ja kasvattaa myös nuorempia vaeltajia ja samoajia. Hän on kehittynyt viime vuosien aikana  itse johtamisessaan, kommunikoinnissa, vastuunjaossa ja lippukunnan tavoitteiden huomioonottamisessa.

Hanna Salminen, Suomen Partiolaisten hopeinen ansiomitali, 2017
Hannalla on halua kouluttautua ja kouluttaa sekä aina oppia uutta. Hanna on esimerkillinen siitä,
että lähtee oppimaan uutta pikkuhiljaa ja osatessaan asiansa siirtyy kohti seuraavia haasteita. Juuri tästä syystä Hanna onkin ehtinyt vaikuttaa kahden piirin viestinnässä, ohjelman osa-alueella EPTstä piirin kautta Roihulle sekä viime aikoina partiokouluttajasta piirihallituksen koulutuksesta vastaavaksi jäseneksi. Tammikuussa Hannalla on edessä uudet haasteet kun hän aloittaa koulutusohjaajana PäPassa.

 

Sulje valikko