Lippukunnan yhteistyötahoina toimivat Olarin seurakunta, Olarin Lions ry sekä Espoon kaupunki. Näiden lisäksi lippukunnalla on aktiivinen Suomen Punaisen Ristin veriryhmä. 

Olarin seurakunnalla ja lippukunnalla on voimassa oleva taustayhteistyösopimus. Lippukunnan jäsenet antavat partiolupauksen Olarin kirkossa partiolaisten kirkkopyhänä tammikuun viimeisenä sunnuntaina. Lippukunta osallistuu vuosittain järjestettävään Yhteisvastuukeräykseen. Lisäksi lippukunta avustaa seurakuntaa seurakunnan brunsseille, eläkeläisten synttäreillä ja muissa Olarin seurakunnan tapahtumissa. Partiotoimintaa järjestetään paljon myös seurakunnan tiloissa muun muassa Olarin kappelilla ja kirkolla. Myös seurakunnan partioyhteyshenkilöltä Sepolta saatu tuki on tärkeässä roolissa osana lippukunnan hengellistä kasvatusta. Seurakunta lainaa lippukunnalle ajoittain kuvaus- ja retkeilykalustoaan, josta on suuri apu lippukunnalle. 

Vaikka lippukunnan taustayhteisönä onkin Olarin seurakunta, ovat toimintaan tervetulleita myös kaikkia muita vakaumuksia omaavat lapset, nuoret ja aikuiset. Hengellistä kasvatusta järjestettäessä tarjoamme myös vaihtoehtoiset tunnustuksettoman ohjelmavaihtoehdon halukkaille. 

Lippukunta tulee vuoden 2022 aikana hyödyntämään Espoon kaupungin leirivälinelainaamon kalustoa tapahtumissaan. Lippukunta käyttää myös Espoon kaupungin leirialueita.

Yhteistyö Olarin Lions Clubin kanssa näkyy erityisesti Olarin Lysteillä. Tässä perhetapahtumassa lippukunnalla on jo useina vuosina ollut oma piste, jossa on muun muassa paistettu lettuja ja esitelty partiotoimintaa. Lisäksi Olarin Lions Club tukee lippukuntaa vuosittaisella avustuksella.

Lippukunnalla on oma Veriryhmä ja kannustamme kaikkia täysi-ikäisiä jäseniämme luovuttamaan verta säännöllisesti. Kuka tahansa voi osallistua veriryhmän toimintaan, ilmoittamalla luovuttamaan mennessään kuuluvansa Olarinmäen Samoojien veriryhmään. Aiempina vuosina olemme saaneet Veripalvelun kultaisen
ja hopeisen kunniakirjan. Vuoden 2022 tavoitteenamme on platinainen kunniakirja, jonka saadaksemme meidän tulee saada yli 50 luovutuskertaa vuoden aikana. Veriryhmätoiminnasta voi kysyä lisää yhteyshenkilö Janne Nurmistolta.