Mitä Kestävästi Partiossa on ja miten pääsimme tähän pisteeseen

Kestävästi Partiossa sertifikaatin tarkoituksena on, että partiotoiminta on ekologisesti kestävää ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Tarkoituksena on osallistaa jäseniä ja opettaa parempia tapoja toimia ihan käytännön ruohonjuuritasolta alkaen, jotta jokainen lippukunnan jäsen voisi ymmärtää oman toimintansa merkityksellisyyden asiassa.

Projektimme otti varaslähdön lippukunnan syyskokouksessa 2020, jossa päätettiin ottaa osaa Suomen Partiolaisten eli SP:n tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja perustaa työryhmä pohtimaan ekologisuusasioita ja perehtymään Kestävästi Partiossa -sertifikaattiin. Tällä hetkellä ryhmässä toimii neljä lippukuntalaista, jotka pohtivat yhdessä asioita ja tekevät lippukunnan hallitukselle esityksiä aiheeseen liittyen.

Aloitimme tekemällä keväällä kyselyn lippukunnan jäsenille (viimeisen vuoden tarpojille ja sitä vanhemmille partiolaisille) perustuen sertifikaatin kriteereihin. Saimme 25 vastausta. Kyselyssä nousi esiin, että moni asia on meillä jo hienosti, mutta että silti meiltä löytyy myös kehityskohteita, joiden saralla meidän on petrattava. Kyselyn tulosten pohjalta todettiin, että täytimme kriteerit sertifikaatin saamiselle. Sertifikaatin tiimoilta on kuitenkin myös tärkeää kehittää toimintaamme ja kyselyn vastausten ja vuoden 2019 syyskokouksen päätöksen mukaisesti kehityskohteiksi valikoitui päästöt, niiden kartoittaminen ja kompensointi, ekologisempi ruokailu (punaisen lihan hiilijalanjälki on suuri verrattuna kotimaiseen kalaan tai kasvispohjaiseen ruokailuun. Tavoite on kannustaa ilon ja uuden oppimisen kautta parempiin ruokailuvalintoihin eikä tuputtaa porkkanoita ja parsakaalia joka käänteessä). Lisäksi liikkuminen ja lähiretkeily nousivat kehityskohteiksi.

Onnistuneeksi vastausten perusteella koettiin OMSin kimppakyydit, sosiaalisen vastuun asiat elikä turva-aikuisen olemassa olo, taloudellinen tuki lippukunnan jäsenille sekä muut Helppo Tulla -tunnuksen osa-alueet. Hankintojen pitkäikäisyys ja tapamme lainata esimerkiksi seurakunnalta tavaroita uusien ostamisen sijaan sekä tavaroista yhdessä huolehtiminen olivat myös vastausten perusteella onnistuneita osa-alueita. Myös kololla kierrättäminen sekä sähkön järkevä käyttäminen nousivat onnistumisiksi kyselyssä. Kyselyn vastausten perusteella teimme ehdotuksia lippukunnan hallitukselle ja näiden päätösten tiimoilta esimerkiksi ekologisempi ruokailu tulee olemaan tärkeässä roolissa toiminnassamme. Sen lisäksi selvitämme mahdollisuuksia mitata ja kompensoida lippukunnan päästöjä yhteistyökumppanin kautta. Ydintiimimme tiedottaa näistä lisää myöhemmin. Hiomme meille tällä hetkellä myös pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita ja suunnitelmia, joiden avulla onnistumme yhdessä tässä tärkeässä asiassa, jotta voisimme partion arvojen mukaisesti “jättää maailman toisille parempana kuin itse löysimme sen”.

Ekologisin terveisin HiilineutraaliOMS-työryhmä, jolle saa edelleen ehdottaa iskevämpää nimeä.