Päivityksiä lippukunnan hiilineutrauliustyöryhmän toiminnasta ja siitä, miten Kestävästi partiossa -tavoitteet toteutuvat lippukunnassa