Hallituksen kokousmuistiot löytyvät täältä seuraavan hallituksen kokouksen hyväksyttyä pöytäkirjan ja sihteerin kirjoitettua muistion.

Lippukunnanjohtaja Janne Nurmisto

Lippukunnanjohtajana toimin yhdistyksen kasvoina ulospäin ja johdan yhdistyksen hallinnollista puolta. Tehtäväni yhdistyksen puheenjohtajana on vastata yhdessä hallituksen kanssa vuosikokousten päätösten toimeenpanosta sekä yhdistyksen eteenpäin viemisestä muiden tekijöiden kanssa.

Rooliini kuuluu hallitusten kokousten valmistelut, sidosryhmäyhteistyö sekä lippukunnan taloudellinen puoli yhdessä aisaparini Sohlon kanssa.

Varapuheenjohtaja, hallintopari Sauli Sillanpää

Varapuheenjohtajana tehtäviini kuuluu johtaa yhdistystä Jannen ollessa estynyt. Lisäksi autan häntä tarpeen tullen erilaisissa tehtävissä yhdistyksen hallinnon parissa.

Varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi huolehdin  erilaisista hallinnon resursseista talouteen liittyen esimerkiksi laskutuksesta, avustushakemuksista sekä varainkeruusta.

Leevi Rönty

Leevi vastaa hallituksessa excelöinnistä.

Resurssiparin jäsen Saara Rantanen

Toisen resurssiparin Santerin kanssa huolehdimme yhdessä lippukunnan resursseista ja Kolon varusteista sekä niiden ylläpidosta

Viestintävastaava  Enni Ranta

Toimin hallituksessa yhdessä Sakun kanssa viestintävastaavana. Vastuullamme on sisäinen ja ulkoinen viestintä, kahdesti kuussa lähtevät tiedotteet, nettisivut, tapahtumien viestinnän tukeminen ja tarpeen mukaan kouluttaminen.

Viestintävastaava Saku Laesvuori

Toimin työparini Ennin kanssa viestintävastaavina.  Lisäksi toimin sihteerinä. Pestiini kuuluvat hallituksen pöytäkirjojen puhtaaksikirjoittaminen ja julkaisu.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät täältä. Mikäli et tiedä keneen ottaa yhteyttä, laita viestiä hallituksen yhteiseen sähköpostiin hallitus@olarinmaensamoojat.fi