Hallituksen pöytäkirjat löytyvät täältä seuraavan hallituksen kokouksen hyväksyttyä pöytäkirjan ja sihteerin kirjoitettua muistion.

Lippukunnanjohtaja Sauli Sillanpää

Lippukunnanjohtajana toimin yhdistyksen kasvoina ulospäin ja johdan yhdistyksen hallinnollista puolta. Tehtäväni yhdistyksen puheenjohtajana on vastata yhdessä hallituksen kanssa vuosikokousten päätösten toimeenpanosta sekä yhdistyksen eteenpäin viemisestä muiden tekijöiden kanssa.

Rooliini kuuluu hallitusten kokousten valmistelut, sidosryhmäyhteistyö sekä lippukunnan taloudellinen puoli yhdessä aisaparini Ellin kanssa.

Varapuheenjohtaja Elli Vaajoensuu

Varapuheenjohtajana tehtäviini kuuluu johtaa yhdistystä Saulin ollessa estynyt. Lisäksi autan häntä tarpeen tullen erilaisissa tehtävissä yhdistyksen hallinnon parissa.

Varapuheenjohtajan tehtävien lisäksi huolehdin  erilaisista hallinnon resursseista talouteen liittyen esimerkiksi laskutuksesta, avustushakemuksista sekä varainkeruusta.

Viestintävastaava Anna Colussi

Toimin hallituksessa yhdessä Essin kanssa viestintävastaavana. Vastuullamme on sisäinen ja ulkoinen viestintä, kahdesti kuussa lähtevät tiedotteet, nettisivut, tapahtumien viestinnän tukeminen ja tarpeen mukaan kouluttaminen.

Viestintävastaava Essi Pakkala

Hallituksessa toimin viestintävastaavana työparini Annan kanssa. Huolehdimme lippukunnan sisäisestä- ja ulkoisesta viestinnästä, tiedotteista, nettisivuista ja someista.

Rahastonhoitaja Ella Päärni

Huolehdin lippukunnan laskujen maksamisesta, kululaskukorvauksista ja kirjanpidosta.

Kolovastaava Saku Laesvuori

Vastaan kolon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä työparini Ainon kanssa.

Kalustovastaava Aino Pursula

Vastaan kaluston kehittämisestä ja ylläpidosta yhdessä työparini Sakun kanssa. Toimin myös hallituksen sihteerinä.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät täältä. Mikäli et tiedä keneen ottaa yhteyttä, laita viestiä hallituksen yhteiseen sähköpostiin hallitus@olarinmaensamoojat.fi